browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Utbildning


Vi vill propagera för och stimulera utbildning av connemarorna. Det gör vi bland annat genom att rekommendera unghästutbildare och ordna clinics.

Studera också vårt system med prestationsplaketter.