browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Om oss

Connemara.nu är ett nätverk av connemarauppfödare som vill ta connemaraponnyn in i famtiden.

Det gör vi  t ex genom att  uppmärksamma och stödja connemaran som prestationsponny.

Arda’s Stuteri

Bjennesby Stuteri

Brodericks Stuteri

Gentle Farm

Hagalyckans Stuteri

Hold Stuteri

Lotta Mårtensson

Stall Ragnarp

Westcliffs Stuteri

 

Mer om oss

Vi är ett grupp connemaraponnyintresserade som trivs tillsammans och har roligt när vi träffas. Det är högt till tak och var och en har självklart rätt till sin egen åsikt. Vi är en brokig samling som hittat en form för att jobba med en framtid för connemaraponnyn.

Vi är fristående från Svenska Connemarasällskapet. Observera att det står fristående och inte mot. Bland oss finns personer som är medlemmar i SCS och sådana som av olika anledningar inte är det. Att inte vara med betyder inte att man är emot. SCS har för några av oss tydligt markerat att de inte är intresserade av den kunskap vi besitter eller våra tjänster. Vi känner heller inte att alla är välkomna att framföra sina åsikter. Vi har alla arbetat för och haft olika positioner inom SCS och är därmed väl insatta i föreningens arbete. Vi bidrar fortfarande direkt med material eller annat, t ex till tidningen.

Vi är ingen ny connemaraförening och vi har ingen ambition att ta över den roll SCS har. I Danmark och Tyskland finns det två connemaraföreningar och det är inte en sådan situation vi eftersträvar.

Vi har ingen gemensam hållning angående om SCS ska vara avelsorganisation eller inte. Men vi är helt ense om att den bit som är myndighetsutövning måste fungera utifrån de regler som Jordbruksverket och EU satt upp (SJFVS 2010:61). Viktiga grundstenar är att arbetet ska skötas effektivt och att man inte får diskriminera eller ta ut avgifter som inte motsvarar de kostnader man har. Hur detta ska gå till finns reglerat i föreningens plan & riktlinjer som Jordbruksverket godkänt. Det som står där ska följas och man kan inte hitta på egna regler utan att de först förts in i plan & riktlinjer och godkänts av Jordbruksverket.

Vi tror på och arbetar för connemaran som prestationsponny. Vi är inte emot utställningar och tycker alla att en connemara ska vara rastypisk och ha god exteriör, men i avelsmålet för connemara står det också att den ska vara utomordentligt kapabel för sportens samtliga grenar, lämplig att rida av såväl barn som vuxna. Vi anser att prestationsconnemaror bör få större plats inom avel och media och använder därför t ex denna hemsida för att sprida information om de connemaror som tävlar framgångsrikt och vilka härstamningar de har.

Det står också i avelsmålet att en connemara ska vara sund. Vi har därför framgångsrikt engagerat oss i arbetet med att samlat in pengar och prover samt informerat om HWSD (HWSS). Vårt motiv för att göra detta är för rasens bästa och för den som haft en ponny med denna åkomma är det en självklarhet.

Vår hemsida används främst för att komplettera det nyhetsflöde som SCS har. SCS var, åtminstone tidigare, duktiga på att redovisa utställningsresultat. Därför har vi valt att inte göra det, men vi tycker att det är roligt att uppmärksamma när svenska ponnyer har framgångar i utställningsringarna utomlands.

Den rapportering vi gör från svenska tävlingsbanor är världsunik i connemarasammanhang och vi försöker också hålla koll på vilka connemaror som visar framfötterna internationellt. Det glädjer oss att se att SCS nu kopierar det vi samlar ihop.

Vi har fått många propåer om att göra en egen hingstlista, och till slut gick vi med på att göra det. Det fanns uppenbarligen ett behov av att komplettera den som SCS har.

De inlägg som blir allra mest lästa är de som rör SCS och SCS verksamhet. I många fall har vi innan vi publicerat något haft eller försökt få kontakt med SCS, tyvärr ofta lönlöst. Vi tror på att redovisa fakta för att vi har ambitionen att ingen ska komma att säga att den inte visste och om den bara vetat om det så skulle de ha agerat annorlunda. Det är viktigt att en avelsorganisation är väl insatt i sitt uppdrag och att den behandlar alla ponnyägare lika. Kan vi i Sverige ha en engagerad och öppen debatt kring viktiga connemarafrågor så har vi kommit en bit på väg. Det är sedan upp till styrelse, medlemmar och myndigheter att fatta beslut om regelverk och att arbeta för connemarans bästa.

Efter att vår trovärdighet ifrågasatts på ett forum fördubblades antal besökare bestående på vår hemsida, så det finns uppenbarligen ett behov av att läsa om dessa saker. Gång på gång får vi bevis på att vår hemsida behövs. Att det ibland är en öm tå som vi trampar är uppenbart. Vi drar oss inte för att skriva kritiska kommentarer om organisationer eller företag.

Vi har valt att inte ge möjligheten till kommentarer på vår sida. Anledningen till det är att vi inte vill hamna i en situation där vi blir tvungna att ta bort kommentarer. Hellre då inga kommentarer, än att bli tvungna att censurera. Våra och andras erfarenheter är att förr eller senare kommer det personangrepp och eftersom gränsen inte är entydig avstår vi då hellre att ge möjligheten till kommentarer.

Det går alltid att komma i kontakt med oss via kontaktformuläret och det är det många som utnyttjar.

Det står alla fritt att starta en egen hemsida för att informera eller framföra sina åsikter och göra det där öppet för alla. Vi ser internationellt flera sådana exempel. Det är uppenbart att det finns ett behov av denna typ av hemsidor.

Du som gillar vår hemsida tycker vi ska fortsätta att följa den. Om du inte gillar den, är det bara att låta bli att besöka och läsa den. Några inlägg på hemsidan har stor en målgrupp medan andra är mer nördkaraktär. Alla kan inte heller ha samma humor.

Läs det som intresserar dig! Alla är alltid välkomna att höra av sig via kontaktformuläret för information, idéer om inlägg eller åsikter, positiva som negativa.