browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Testar testet

Posted by on 2015/07/07

eller så förhalar man HWSD-testning ytterligare en avelssäsong.

På moderföreningens styrelsemöte igår bestämdes att på prov HWSD-testa 250 ponnyer. Fast först måste man söka bidrag för att göra detta test.

Vi sätter vårt hopp till att ICCPS stoppar detta vansinne.

Comments are closed.