browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Olika inför oläst lag

Posted by on 2015/02/07

Tyvärr ytterligare ett inlägg om hur SCS diskriminerar och helt missuppfattat sin roll som avelsorganisation. Dvs ytterligare ett inlägg som kommer att läsas av många.

Enligt Jordbruksverkets föreskrift 2010:61 är en hingstägare skyldig att rapportera genomförda betäckningar till avelsorganisationen. Det står inte i föreskriften när detta ska vara gjort.

Det förekommer att hingstägare enligt SCS varit för sena med att rapportera betäckningarna. Vad som händer då är olika. Vissa hingstägare rapporterar in och allt är sedan frid och fröjd. Andra blir fakturerade tusentals kronor i straffavgift.

Vi rekommenderar de som får sådana fakturor att inte betala dem. I avgiftslagen, som SCS tydligen inte läst, står det:

En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

och i Jordbruksverkets föreskrift står det:

Avelsorganisationen har rätt att ta ut en avgift som motsvarar den kostnad som registrering och utfärdande av identitetshandling/hästpass betingar. Detta gäller även vid registrering av hästar som redan är införda eller registrerade i en stambok som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation.

Om en hingstägare inte följer föreskriften är det en fråga för tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) inte för SCS. Samma gäller om en hingstägare/stoägare/styrelseledamot rapporterar in falska uppgifter om resultatet av en betäckning. Det är också en fråga för Länsstyrelsen i aktuellt län.

Comments are closed.