browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Franskfödd bärare av HWSD-identifierad

Posted by on 2014/11/26

och det är en riktig kändis.

En son till den välkända franska hingsten Idefix du Villon har vid test på UC Davis visat sig vara bärare av HWSD. Modern är fritestad. Det innebär att Idefix du Villon är bärare av HWSD. Hingsten har 22 avkommor i Sverige och 43 i Frankrike.

Oss veterligen är det första gången en franskfödd connemara via test bevisats vara bärare av HWSD.

Comments are closed.