browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ta chansen!

Posted by on 2014/11/26

Nu har alla intresserade chansen att få svar på sina ev frågor.

Svenska Connemarasällskapet har monter på Friends Arena 27-30 november.

Passa på och besök montern om du har några frågor.

Vill du veta mer om HWSD? Gå dit och prata med SCS funktionärer i montern.

Vi har utan framgång frågat bland annat detta:

  • Varför styrelsen vägrar att lämna ut handlingar som de själva åberopar.
  • Varför SCS struntar i personuppgiftslagen.
  • Varför inte alla uppfödare behandlas lika.
  • Varför SCS styrelse inte följer det förläggande som länsstyrelsen givit dem.
  • Varför styrelsemedlemmar inte rapporterar resultat av betäckning och varför styrelsemedlemmar lämnar falska uppgifter.
  • Varför kansliet inte lägger in de resultat som skickas till dem i Blå Basen.
  • Varför SCS har slutat med avkommestatistik.
  • Varför det tas beslut som aldrig protokollförs.
  • I vilket protokoll från 2012 finns inriktningsbeslutet om HWSD.
  • Vem det är som bestämmer, egentligen.

Det finns fler frågor att ställa. Andra har säkert egna.

 

Comments are closed.