browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ny ordförande i Connemara Pony Breeder’s Society

Posted by on 2014/11/21

Fast det är en nygammal ordförande denna gången.

Ny ordförande är Tom MacLochlinn, som varit det tidigare en gång.

Många undrar när den första kvinnliga ordföranden kommer. En av nitton personer i styrelsen är kvinna.

Comments are closed.