browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sommarpremieringarna 2014

Posted by on 2014/10/27

Det mesta är sig likt ute i buskarna.

Trettiotvå ston visades på årets sommarpremieringar. Det är samma antal som förra året. Som vanligt var det mycket treårsston som var på plats för att försöka knipa ett diplom. Av de 22 visade treåringarna gick det vägen för nio stycken dvs 41 %. Sen blir connemarorna bättre med åren. Av de visade som var fyra år eller äldre kom fyra av sju upp i fyrtio poäng eller mer.  Ett sto visades två gånger för samma domare och trägen vinner. Hon fick ett poäng mer andra gången.

Det mest var sig alltså likt. Vill de läsa om det senast åren länkar vi till 2012 och 2013.

En intressant iakttagelse sparar vi tills i morgon.

Comments are closed.