browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Horse Of the Year Show 2013

Posted by on 2013/11/30

Har en ridklass för enbart connemaror.

För att starta måste man ha kvalat. Året bjöd på ett stort startfält och vann gjorde Chilham Aquarius.

Du kan känna känslan av att sitta på publikplats genom att se dessa filmer:

Film1, Film2, Film3 & Film4

Comments are closed.