browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Golden Cross

Posted by on 2013/11/29

Den första parningen i svensk connemaraavels historia, blev kanske den allra bästa.

Hingsten Slieve Dara och stoet Keehaune Belle var bland de allra första importerna. Tillsammans fick de 13 föl som mer än några andra visat att rastyp, god exteriör och prestation kan kombineras. Dessutom blev de som sig bör framgångsrika i aveln.

Det är omöjligt att återge alla meriter. Tre av helsyskonen blev avelshingstar. Brantshammar Joyce verkade bara några år i aveln, men bla genom döttrarna Wånga Simona och Wänga Jolly har han firat stora framgångar som morfar. Brantshammar Korak och Brantshammar Bell Dara kombinerade avel, utställning och tävling och tog tillsammans hem 6 BIS-titlar på SCS Riks. De fick också mängder av framgångsrika avkommor.

Stona gick inte av för hackor de heller. Brantshammar Bonnie är stammoder till de flesta Stockmossem hästarna. Brantshammar Benita ligger bakom alla connemaror från Backudden.

Det som möjligtvis var nackdelen med dessa syskon var att de blev stora. Flera växte över höjden och kunde därför inte tävla som ponny, men gjorde det med den äran bland stora hästar.

Än i dag ser man framgångsrika ättlingar till dessa helsyskon. Härom veckan var det fyra svenskfödda connemaror som placerade sig regionalt. Tre av dessa härstammade från denna golden cross. Cannon har Brantshammar Korak som farfar. Rovalds Zanchell har Brantshammar Bell Amie som mormor. Jeros Amber har Brantshammar Bell Dara som farfarsfar och Brantshammar Korak som mormorsfar.

Fotot föreställer Slieve Dara och Brantshammar Bell Dara. Fotograf är Sigrid Åberg.

Comments are closed.