browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kvalad i Frankrike

Posted by on 2013/06/26

De franska kvalen till ungponnyfinalerna är inte upplagda på samma sätt som i Sverige.

Ponnyerna startar på särskilda ungponnytävlingar som arrangeras av SHF. De får poäng om de går nolla eller har högst fyra fel. En nollrunda ger tre gånger så många poäng som om ponnyn får fyra fel. Det finns ett visst antal platser reserverade för varje kategori och till final går de som har samlat flest poäng.

En som samlat så många poäng att finalplatsen troligtvis är klar är fyraåriga connemarastoet Venise du Verdon som är en dotter till Idefix du Villon.

Comments are closed.