browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mer HWSS-bilder

Posted by on 2012/01/19

Intresset för information om HWSS är jättestort och alla störst verkar det vara i Sverige. Enligt senaste rapporterna är 29 % av träffarna på HWSS-bloggen från Sverige.

Vi presenterar idag några nytagna bilder på hur HWSS-hovar kan se ut trots minutsiös skötsel.

Comments are closed.