browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

87 987 euro

Posted by on 2019/05/22

Det motsvarar nästa 950 000 svenska kronor.


Det är så mycket som det irländska Jordbruksdepartementet betalt CPBS för att undersöka hur utbrett HWSD-anlaget är. Och vad blev då resultatet. Jo 14,8 %. Det är på decimalen samma siffra som UC Davis kom fram till 2014.

Fem förlorade år och nästan en miljon bortkastat.

Comments are closed.