browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Det finns mycket att göra…

Posted by on 2019/01/29

men väldigt lite händer.

Med en förhoppning om att det ska hända lite mer, har denna rapport har skickats till Jordbruksdepartementet på Irland, som är den myndighet som är ytterst ansvarig för djurskyddet i republiken Irland.

Comments are closed.