browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Avelsvärdering 2018

Posted by on 2018/01/29

Med två dagar kvar på anmälan till Avelsvärderingen på Grevagården den 17 – 18 mars så har sex hingstar anmälts.

Arda’s E.T33-14-71382014 e. Bunowen Paddy u. Sparkling Jackie anmäld i klass 1

Bjennesby Kevin33-15-72262015 e. Vox Pop de l’Aulne u. Bjennesby Fergi anmäld i klass 1

Holmtebo Wicklow33-12-70242012 e. Hagens D’Arcy u. Holmtebo Wait for Me anmäld i klass 3

Jacks DawnRC 1222013e. Dungimmon Knight u. Ara Lass anmäld i klass 2

Sternbergs Most Wanted33-15-68062015 e. Arda’s Murphy u. Sternbergs Lady Lee anmäld i klass 1

Valorous Royal33-15-72242015 e. Bingo Bell u. Lofty Rowallane Rose anmäld i klass 1

 

Klass 1: 3-åriga och äldre hingst som inte anmälts till frivilligt bruksprov hälsobedömning + exteriörbedömning + galopp + löshoppning:

Klass 2: G-hingstar som anmälts till frivilligt bruksprov hälsobedömning + gångartsprov + ridbarhetsprov + uppsutten hoppning

Klass 3: Hingstar som anmälts till individprövning och frivilligt bruksprov hälsobedömning + exteriörbedömning+ löshoppning + gångartsprov + ridbarhetsprov + uppsutten hoppning = aldrig tidigare visad

Comments are closed.