browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SCS åter som Avelsorganisation

Posted by on 2017/10/26

Efter uppgifter på SCS hemsida har Jordbruksverket åter utsett dem som Avelsorganisation.

Information från SCS hemsida;

Jordbruksverket har idag den 26 oktober meddelat att Svenska Connemarasällskapet fr o m 2017-10-24  är godkänd som avelsorganisation.  Det innebär att SCS åter kan utfärda hästpass, registrera Connemaror med utländska hästpass, registrera ägarbyten m m.  Regelverk, blanketter etc kommer snarast att läggas ut på SCS webbsida. Vi återkommer med mer information när vi fått ta del av beslutet.

Comments are closed.