browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Danska ungponnychampionatet

Posted by on 2011/12/02

Det var mycket glest med deltagande connemaror i det danska ungponnychampionatet. Undantaget var dressyr för sexåringar där alla dagens samtliga connemaror deltog. Bäst av de tre connemarorna och på en fjärde plats av totalt 15 st kom Nörlunds Wizard.

Comments are closed.