browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otillräckligt

Posted by on 2017/04/17

Genom vårt inlägg Stadgebrott lyckades vi få ut en dagordning på hemsidan, men vad är det SCS egentligen lagt ut?

Jo, de har kopierat den text som står i stadgarna. Det är inte tillräckligt. Just den texten kan alla läsa varje dag på året.

Det som ska stå är det som ska tas upp på denna stämman. Det är därför den inte skickas ut med kallelsen.

Några exempel:

  • Det ska finnas en punkt när stämmans öppnas och en punkt när stämman avslutas.
  • Det bör stå årtal på ett antal punkter. Särskilt viktigt är det när medlemsavgiften ska beslutas så att de inte blir som förra året då det står fel år i protokollet.
  • Det kan inte stå ”ev arvoden”. Det måste stå vilka arvoden det gäller.
  • Det kan inte stå ”samordnade organisationer”. Det måste stå vilka organisationer det gäller.
  • och det kan inte stå ”behandling av förslag som väckts av styrelsen eller enskild medlem”. Det måste stå vilka förslag som ska tas upp på stämman.  Finns det inga sådan kan det stå i dagordningen. Dessa förslag ska finnas med dagordningen och om det är en motion (förslag från enskild medlem) ska även styrelsens förslag till beslut finnas med. Det är därför det ska vara inne senast sex veckor innan stämman (som de får kalla till tidigast!! fyra veckor innan, helt idiotiskt men det är en annan historia).

Det blir svårt när dagordningen är så bristfällig att leva upp till sista meningen § 3 i Stadgarna som lyder: Vid föreningsstämma får inga andra ärenden tas upp än de som är uppförda på dagordningen. 

Men det som det mest handlar om är, att om man vill ha intresserade och engagerade medlemmar måste man ge medlemmarna en chans att veta vad som ska tas upp så att de innan kan läsa in sig på frågorna. Det kan var en motion som avgör om man åker eller inte åker på stämman. Det är aldrig bra att fatta beslut på ett papper som singlar ner på bordet.

Dagordningen har legat på SCS hemsida i över en vecka. Tyvärr har ingen i styrelsen, eller något annat SCS-fan reagerat så att denna fadäs kunnat rättas till. Därför kom nu detta inlägg som ni annars sluppit.

Comments are closed.