browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sverige

Placerade connemaror vecka 16

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 16:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd

Placerade connemaror vecka 15

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 15:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd

Placerade connemaror vecka 14

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 14:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd

Placerade connemaror vecka 13

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 13:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd

Placerade connemaror vecka 12

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 12:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd

SCS har på hemsidan uppdaterat styrelsen!

Idag kom info!

Categories: Avel, Sverige, Uncategorized | Kommentering avstängd

Hästhållning i Sverige 2016

Ny utredning från JBV, den förra gjord 2010.

Categories: Sverige | Kommentering avstängd

HWSD i Svensk Veterinärtidning, uppdaterat!

En artikel skriven av ANNE HAGLUND, leg veterinär, specialistkompetens i sjukdomar hos häst och LINN PALANDER, hovslagare*

Categories: Avel, Internationellt, Sverige | Kommentering avstängd

Avelsvärdering 2018

Elit till Hagens D’Arcy.

Categories: Avel, Sverige | Kommentering avstängd

Placerade connemaror vecka 11

Följande connemaror har placerat sig i lägst LB i kat C och D på tävlingar med regional status eller högre under vecka 11:

Categories: Sverige, Tävling | Kommentering avstängd